Predajca

Názov:Pantera Computer, s.r.o.
IČO:44185847
DIČ:2022619038
IČ DPH:SK2022619038
Mesto:Zvolen
PSČ:96001
Adresa:J. Poničana 2414/73
Telefón:0904515855
E-mail:obchod@pantera.sk
Kontakt:Branislav Sivák
Spoločnosť Pantera Computer, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 14894/S.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93